Wszystkie wzory i projekty są naszego autorstwa (nie dotyczy projektów nadesłanych przez klienta) i zgodnie z ustawą z dnia 4 Lutego 1994r. o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych zabraniamy ich kopiowania i wykorzystywania bez naszej zgody.